ווידג'ט 1 לדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט הראשונה בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השישי מלמעלה באיזור 6. הוא נקרא ווידג'ט 1 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.

ווידג'ט 2 לדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט השניה בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השביעי מלמעלה באיזור 7. הוא נקרא ווידג'ט 2 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.

ווידג'ט 3 בדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט השלישית בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השמיני מלמעלה באיזור 8. הוא נקרא ווידג'ט 3 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.